Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Аудан туралы анықтамалық ақпарат

2018 жылдың 1 шилдеге Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер

(селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша)

№ р/р Мемлекеттік тілдегі селолық (ауылдық) округтің, елді мекеннің атауы Селолық (ауылдық) округтің, орталығы Халықтың саны (адам Аула саны Арақашықтығы (км.)
орталығына дейін аудан орталығына дейін селолық округтің орталығына дейін
  Архангелка Архангелка с. 1 329 375      
1 Архангелка с.   452 160 160 38 0
2 Айтуар с.   189 41 172 50 12
3 Ульго с.   70 19 175 56 18
4 Баян с.   516 119 180 47 8
5 Б. Ізтолин а.   102 36 198 59 18
  Благовещенка Благовещенка с. 3 403 1 027      
6 Благовещенка с.   3 114 951 196 40 0
7 Богдановка с.   47 16 187 32 12
8 Майбалық с.   215 53 203 58 18
9 Талпын с.   27 7 208 51 11
  Жамбыл Жамбыл с. 663 167      
10 Жамбыл с.   369 98 218 60 0
11 Амангелді с.   36 13 230 72 12
12 Есперлі а.   146 28 239 80 18
13 Карағаш с.   52 11 215 57 3
14 Суаткөл с.   60 17 226 67 7
  Казанка Казанка с. 942 340      
15 Казанка с.   667 224 160 15 0
16 Екатериновка с.   190 80 175 30 40
17 Матросово с.   27 8 179 25 34
18 Светлое с.   58 28 179 34 44
  Қайранкөл Кайранколь с. 1405 462      
19 Қайранкөл с.   805 238 250 100 0
20 с. Новое   66 21 232 82 18
21 с. Украинское   534 203 225 75 25
  Кладбинка Кладбинка с. 1551 516      
22 Кладбинка с.   734 210 105 35 0
23 Сенжарка с.   103 54 90 50 15
24 Симаки с.   67 42 85 55 20
25 Уткино с.   7 3 120 50 15
26 Новорыбинка с.   437 143 120 18 17
27 Миролюбово с.   203 64 115 23 13
  Майбалық Святодуховка с. 865 289      
28 с. Святодуховка   385 149 180 38 0
29 с. Жанажол   290 85 210 70 30
30 с. Ольговка   45 20 205 60 22
31 с. Сәбит   145 35 189 47 9
  Мирный Мирное с. 1 317 410      
32 с. Мирное   445 163 150 25 0
33 с. Айымжан   364 83 150 15 12
34 с. Петровка   260 80 170 25 30
35 с. Рождественка   65 26 178 25 25
36 с .Узынкөл   183 58 144 8 15
  Озерный Озерное с. 810 203      
37 Озерное с.   538 130 240 95 0
38 Акбалық с.   6 2 232 92 8
39 Баумана с.   213 56 243 100 4
40 Каракамыс с.   53 15 233 88 7
  Пресноредут Пресноредуть с. 782 271      
41 Пресноредуть с.   451 154 255 75 0
42 Нурумбет а.   122 41 253 82 32
43 Макарьевка с.   146 53 240 60 20
44 Ястребинка с.   63 23 260 87 12
  Первомай Буденное с. 872 285      
45 с. Буденное   567 183 197 57 0
46 с. Кабань   87 34 203 65 4
47 с. Калиновка   111 37 197 60 4
48 с. Чапаевка   107 31 195 58 12
  Пресновка Пресновка с. 6640 2234      
49 Пресновка с.   6117 2030 140 0 0
50 Островка с.   35 18 155 15 15
51 Железное с.   488 186 154 16 16
  Троицкий Троицкое с. 618 209      
52 Троицкое с.   560 190 140 60 0
53 Орталық с.   58 19 154 46 14
      21 197 6 788      
  Барлығы:   21 197 6 788      

01.05.2018 ж. бойынша ауылдық округ әкiмдiктерi, ауылдық округтерi, халқы туралы ақпарат

№ р/н Ауылдық округтердің атауы Ауылдық округінің әкімі Т.А.Ә Ауылдық округ әкімдерінің мекенжайы, телефоны Елді - мекеннің атауы Халықтың саны (ұлты) Үйлер саны Қашықтығы
Барлығы Орыс Қазақ украин неміс басқа аудан орталығынан ауылдық округінің орталығынан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Архангелка Шәріпов Серік Ережепұлы

Архангелка а., Гагарин к., 37

тел. 53538

БАРЛЫҒЫ 1 342 315 908 20 31 68 377    
1       Архангелка а. 462 297 114 20 20 11 161 38 0
2       Айтуар а. 183   183       40 50 12
3       Үлгі а. 75 1 74       19 53 15
4       Баян а. 514 4 450   3 57 120 45 8
5       Б.Ізтөлин а. 108 13 87   8   37 63 26
II Благовещенска Иманжанов Тұрмыс Мәдиниетұлы Благовещенка а., Мир к., 1 тел. 31233 БАРЛЫҒЫ 3 403 630 2 102 510 104 57 1 027    
6       Благовещенка а. 3 114 629 1 816 508 104 57 951 10 0
7       Богдановка а. 47 1 44 2     16 32 12
8       Майбалық а. 215   215       53 58 18
9       Талпын а. 27   27       7 51 11
III Жамбыл Тұрсынбаев Нұржан Жұмағалиұлы

Жамбыл а., Республика к., 9

тел. 51708

БАРЛЫҒЫ 674 40 625 5 1 3 171    
10       Жамбыл а. 362 39 314 5 1 3 99 60 0
11       Амангелды а. 38   38       12 72 12
12       Есперлі а. 150   150       29 80 18
13       Карағаш а. 53   53       12 57 3
14       Суаткөл а. 71 1 70       19 67 7
IV Казанка Суржиков Василий Николаевич Казанка а., Конституция к., 11, тел. 21636 БАРЛЫҒЫ 941 624 116 55 109 37 332    
15       Казанка а. 663 435 80 25 97 26 222 15 0
16       Екатериновка а. 187 136 24 17 3 7 75 30 40
17       Матросово а. 64 42 6 8 6 2 27 25 34
18       Светлое а. 27 11 6 5 3 2 8 34 44
V Қайранкөл Амантаев Қайыргелді Қариұлы

Қайранкөл а., Мир к., 1

тел. 34340

БАРЛЫҒЫ 1404 457 788 71 20 68 407    
19       Қайранкөл а. 805 207 498 39 11 50 215 100 0
20       Новое а. 66 8 56     2 18 88 12
21       Украинское а. 533 242 234 32 9 16 174 75 25
VI Кладбинка Тарасова Елена Александровна Кладбинка а., Мир к., 36, тел. 25538 БАРЛЫҒЫ 1564 924 316 80 93 151 519    
22       Кладбинка а. 734 381 206 38 20 89 210 35 0
23       Сенжарка а. 105 36 25 10   34 57 50 15
24       Симаки а. 67 52   10 2 3 42 55 20
25       Уткино а. 7 7         3 50 15
26       Новорыбинка а. 446 289 67 22 51 17 143 18 20
27       Миролюбово а. 205 159 18   20 8 64 23 15
VII Майбалық Нұрахметова Гүлнәр Қабдолқызы

Святодуховка а., Трудовая к., 4

тел. 52474

БАРЛЫҒЫ 869 135 555 133 22 24 289    
28       Святодуховка а. 387 131 96 118 22 20 149 38 0
29       Жаңажол а. 290   290       85 70 30
30       Ольговка а. 45 4 22 15   4 20 60 22
31       Сәбит а. 147   147       35 47 9
VIII Мирный Дүйсенбин Жұмақайыр Қасқырбайұлы Мирное а, Ленин к., 24 тел. 22776 БАРЛЫҒЫ 1 291 348 749 99 41 54 405    
32       Мирное а. 445 255 116 29 23 22 159 25 0
33       Айымжан а. 338   320     18 82 15 12
34       Петровка а. 260 46 147 55 7 5 82 25 30
35       Рождественка а. 65 27 22 13 1 2 24 25 25
36       Ұзынкөл а. 183 20 144 2 10 7 58 8 15
IX Озерный Дәрменов Медет Зәғыпарұлы

Озерное а., Ә. Дәрменов к., 9 А

тел. 54133

БАРЛЫҒЫ 815 81 688 16 0 30 204    
37       Озерное а. 541 38 477 9   17 130 95 0
38       Ақбалық а. 6   6       2 92 8
39       Бауман с. 215 43 152 7   13 57 100 5
40       Қарақамыс а. 53   53       15 88 12
X Пресноредуть Қайыров Баймағамбет Әскерұлы

Пресноредуть а., Больничная к., д.8

тел. 53381

БАРЛЫҒЫ 778 382 191 147 13 45 272    
41       Пресноредуть а. 444 274 58 78 8 26 155 75 0
42       Нұрымбет а. 124 27 84 5 1 7 42 78 21
43       Макарьевка а. 149 60 15 62 2 10 53 60 16
44       Ястребинка а. 61 21 34 2 2 2 22 80 12
XI Первомай Шуақбаев Амангелді Базарбайұлы

Буденное а., Первомайская к., 36,

тел. 53461

БАРЛЫҒЫ 873 469 170 170 20 44 285    
45       Буденное а. 567 338 100 93 15 21 183 57 40
46       Кабань а. 87 64 15 3 2 3 34 61 46
47       Калиновка а. 112 38 38 14 3 19 37 57 40
48       Чапаевка а. 107 29 17 60   1 31 56 32
XII Пресновка Мұхамеджанов Ербұлат Квайдоллаұлы Пресновка а., Дружба к., 19, тел.: 2-27-11, 2-15-36 БАРЛЫҒЫ 6439 3435 2254 265 285 200 2234    
49       Пресновка а. 5941 3158 2086 264 236 197 2030 0 0
50       Островка а. 36 31 3 1 0 1 18 15 15
51       Железное а. 462 246 165 0 49 2 186 16 16
XIII Троицкий Темешев Әуез Смайылұлы

Троицкое а., Центральная к., 50

тел. 52061

БАРЛЫҒЫ 624 269 205 84 49 17 209    
52       Троицкое а. 565 269 146 84 49 17 190 60 0
53       Орталық а. 59   59       19 46 14
        БАРЛЫҒЫ аудан бойынша 21 017 8 109 9 667 1 655 788 798 6 731    

Мұрағат (ZIP 18 Kb)

2017 жылдың 1 қаңтары Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (6.93 Kb)

2016 жылдың 1 қазана Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер(селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (8 Kb)

2016 жылдың 1 шілдесіне Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (8 Kb)

2015 жылдың 1 қазаны Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (12 Kb)

2015 жылдың 1 шiлдесiне Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (13 Kb)

2015 жылдың 1 сәуiрiне Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (8 Kb)

2015 жылдың 1 қантарына Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданың әкiмшiлiк-аумақтық құрылымы жөнiнде мәлiметтер (селолық округ әкiмдеiнiң мәлiметтерi бойынша) Zip (12 Kb)

Өнеркәсіп туралы ақпарат

Мақаланың шыққан күні: 23.08.2017 09:32

Парақтағы соңғы өзгерістер: 12.09.2018 15:16

СҚО Жамбыл ауданы әкiмi
Әбiшев Мұратбек Жапасұлы

Промышленная Революция 4.0

Ақпан 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Подать резюме

ҚР Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Иновационные гранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіАстана — Ұлы дала елордасы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚБолашаққа бағдар: рухани жаңғыру

@2020 Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

A- A A+